İyilik her zaman her yerde...
Zekat bağışı için lütfen tıklayın

RENKLER VE SÖZLER İLE YETİMİN KALBİNE DOKUNUYORUM II

09 Şubat 2018

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya İHH İnsani Yardım Derneği işbirliğinde “İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSELER arası “Renkler ve Sözler ile Yetimin Kalbine Dokunuyorum” konulu İkinci Resim, Slogan ve Afiş yarışması yapılacaktır.

 

Günümüz dünyasında var olan en büyük sosyal problemlerden birisi olan yetim sorunu, her geçen gün artan hacmiyle gündemi işgal etmeye devam etmektedir. Yerkürenin muhtelif noktalarında, resmi kayıtlara göre iki yüz milyon, gayr-ı resmi rakamlara göre ise dört yüz milyonluk bir kitleden oluşan yetim çocuklarımız çok ciddi tehditlere maruz kalmaktadır. Fuhuş, uyuşturucu, organ ve asker çocuk mafyalarının hedefinde yaşama tutunmaya çalışan yetimlerimize yeterli desteğin sağlanmadığı açık bir gerçekliktir. Bu durum göz önüne alındığında ne denli büyük bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılacaktır. Sorumluluğumuzun farkında olmak ve devasa yetim kitlesine karşı bu sorumluluğumuzu ifa etmek son derece önemlidir. İşte, bu bağlamda geleceğin toplumunu inşa edecek olan genç nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve konuya ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesi amacıyla bu tarz bir faaliyetin icra edilmesi planlanmıştır. İcra edilecek bu faaliyetin, çocukların ve gençlerin ilgisini çekebilecek bir mahiyette olması hedeflenmiş, bu nedenle yaş düzeylerine göre; resim, slogan ve afiş tarzı bir çalışma yapılması öngörülmüştür.

Amaç:

“Eğitiminin amaçlarından biri de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi, yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. Görsel sanatların çocuklarımız üzerindeki umut veren etkisi onların kendilerinde yaşama ve geleceğe dair umut bulmalarını ve birleşmelerini sağlayacaktır.” 

Bu bağlamda;

1-Dünya üzerindeki en büyük sosyal problemlerden biri olan yetim konusuna dikkat çekmek,

2-Öğrencilerimizde yetim konusuna ilişkin farkındalık oluşturmak,

3- Sosyal sorunlara yönelik oluşturulacak ilgiyle, bireysel sorumluluk duygusunun geliştirilmesine yardımcı olmak,

4-Sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek ve fark edilmelerini sağlamak bu yarışmanın amaçlarını oluşturmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

05 Şubat 2018: Resim, Slogan ve Afiş yarışmalarının Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.

06-09 Şubat 2018: İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmaların okullara duyurulması.

09 Mart 2018: Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslim etmesi için son tarih.

12 Mart 2018: Okul Müdürlüklerinin öğrencilerin eserlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kültür Bürosuna teslim etmesi.

13-16 Mart 2018:  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan Komisyon/Komisyonların okullardan gelen eserleri inceleyerek ilk üç dereceye giren eserleri tespit etmesi.

20 Mart 2018: İlçelerin ilk üç dereceye giren eserleri Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri için son tarih.

26-30 Mart 2018: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyon/Komisyonlar marifetiyle eserlerin değerlendirilmesi ve il düzeyinde ilk üç dereceye giren eserlerin tespit edilerek Konya İHH İnsani Yardım Derneğine gönderilmesi.

16 Nisan 2018: Sonuçların ilan edilmesi.

Ödül Töreni: 2018 Yılı Yetim Dayanışma Günleri Ana Programı tarihine göre duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI:

Eserleri değerlendirecek Komisyonlar İl düzeyinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeler düzeyinde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar düzeyinde ise ilgili Okul Müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır. Değerlendirme Komisyonları ilk üç dereceye giren eserleri belirleyecektir.

ESERLERİN KULLANIM HAKKI:

Yarışmaya gönderilen eserler KONYA İHH İnsani Yardım Derneği arşivine alınacak ve iade edilmeyecektir. Eserler, KONYA İHH İnsani Yardım Derneği’nin gerekli gördüğü her yer ve ortamda eser sahibinin adının geçmesi şartıyla kullanılabilecektir. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser için peşinen bu kullanım hakkını kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için KONYA İHH İnsani Yardım Derneği’ne izin/muvafakat verdiğini kabul eder.

 

Bilgi İçin: KONYA İHH İnsani Yardım Derneği

Mustafa ERİKÇİ Tel: 444 75 34  Cep Telefonu: 0 506 153 1222

 

 

BAŞVURUDA VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

RESİM YARIŞMASI

KATILIMCILAR:

            Konya merkez ilçeler(Karatay, Meram ve Selçuklu) bünyesindeki ilkokullarda öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir(ortaokul ve lise öğrencileri resim yarışmasına katılamazlar).

 

ÖLÇÜ, TEKNİK, MALZEME VE DİĞER HUSUSLAR:

1-Resimler, 35 x 50 cm boyutlarında çalışılacaktır.

2-Katılımcılar diledikleri tekniği veya teknikleri kullanabilirler. Malzeme olarak ise sadece pastel boya kullanılacak, başka herhangi boya kullanılmayacaktır. Ayrıca kara kalem ile çizim yapılmayacaktır.

3-Yarışmaya gönderilecek eserler paspartulu olarak, katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde teslim edilecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır

4-Yarışmaya katılan resimler, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir etkinlikte ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş resimler olmalıdırlar.

5-Yarışmaya resim gönderen katılımcılar bu resimlerin kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

6- Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır. Yarışmaya katılımda en az dört( 4) harf ve iki(2) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.

 

•Ekteki Form-1 doldurulacak ve eserin arkasına yapıştırılacaktır.

Form-2 ise eksiksiz olarak doldurulup üzerine “RENKLER VE SÖZLER İLE YETİMİN KALBİNE DOKUNUYORUM”   konulu resim yarışması ifadesi ile öğrencinin eseri için kullandığı rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konulacak, zarf kapalı olarak eserin arkasına yapıştırılacaktır.

•Kimlik zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

AÇIKLAMA

TABLET

BİSİKLET

FOTOĞRAF MAKİNASI

Dereceye giren tüm öğrencilere, öğrenciye rehberlik eden öğretmene ve okul müdürüne ayrıca plaket verilecektir.

 

 

SLOGAN YARIŞMASI

KATILIMCILAR:

 

            Konya merkez ilçeler(Karatay, Meram ve Selçuklu) bünyesindeki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir(ilkokul ve lise öğrencileri slogan yarışmasına katılamazlar).

 

ÖLÇÜ, TEKNİK, MALZEME VE DİĞER HUSUSLAR:

1-Eserler, 21 x 29,7 cm(A4 kâğıdı) boyutunda çalışılacaktır.

2-Sloganlar Türkçe olacaktır.

3-Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş sloganlar olmalıdırlar.

4-Yarışmaya slogan gönderen katılımcılar bu sloganların kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

5- Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır. Yarışmaya katılımda en az dört( 4) harf ve iki(2) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.

 

•Ekteki Form-1 doldurulacak ve eserin arkasına yapıştırılacaktır.

Form-2 ise eksiksiz olarak doldurulup üzerine “RENKLER VE SÖZLER İLE YETİMİN KALBİNE DOKUNUYORUM”   konulu slogan yarışması ifadesi ile öğrencinin eseri için kullandığı rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konulacak, zarf kapalı olarak eserin arkasına yapıştırılacaktır.

•Kimlik zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

SLOGAN YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

AÇIKLAMA

TABLET

BİSİKLET

FOTOĞRAF MAKİNASI

Dereceye giren tüm öğrencilere, öğrenciye rehberlik eden öğretmene ve okul müdürüne ayrıca plaket verilecektir.

 

AFİŞ YARIŞMASI

KATILIMCILAR:

            Konya merkez ilçeler(Karatay, Meram ve Selçuklu) bünyesindeki Liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler(ilkokul ve ortaokul öğrencileri afiş yarışmasına katılamazlar)

 

ÖLÇÜ, TEKNİK, MALZEME VE DİĞER HUSUSLAR:

1-Afişler 35x50 cm boyutlarında çalışılacaktır.

2-Afişlerde görsel tasarım ve bu tasarımı destekleyen bir sloganın yer alması zorunludur.  

3-Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Afişler bilgisayar ortamında tasarlanıp basılabileceği gibi, doğrudan kâğıt veya bez gibi bir materyal üstünde de yapılabilir. Ancak bilgisayar ortamında tasarlanan eserlerde, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. 

4-Bilgisayar ortamında hazırlanan afişlerin tasarım dosyaları ayrıca talep edilebilir.

5-Yarışmaya katılan afişlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş afişler olmalıdırlar.

6-Yarışmaya afiş gönderen katılımcılar, bu afişlerin kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

7- Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır. Yarışmaya katılımda en az dört ( 4) harf ve iki (2) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır

•Ekteki Form-1 doldurulacak ve eserin arkasına yapıştırılacaktır.

Form-2 ise eksiksiz olarak doldurulup üzerine “RENKLER VE SÖZLER İLE YETİMİN KALBİNE DOKUNUYORUM”   konulu afiş yarışması ifadesi ile öğrencinin eseri için kullandığı rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konulacak, zarf kapalı olarak eserin arkasına yapıştırılacaktır.

• Kimlik zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

AFİŞ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

BİRİNCİ

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ

AÇIKLAMA

NOTEBOOK

TABLET

FOTOĞRAF MAKİNASI

Dereceye giren tüm öğrencilere, öğrenciye rehberlik eden öğretmene ve okul müdürüne ayrıca plaket verilecektir.